สุรากับโรคซึมเศร้า

อาการของโรคซึมเศร้า เช่น มีอารมณ์ซึมเศร้า เบื่อหน่าย นอนไม่หลับ น้ำหนักลด มีความคิดอยากตาย เป็นต้น ซึ่งอาการเหล่านี้ส่งผลต่อ การเรียน การทำงาน และสังคม บางคนหาทางออกด้วยการดื่มสุรา

จากการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มสุราและภาวะซึมเศร้า โดยสำหรับผู้ที่ดื่มสุราเป็นเวลานานแอลกอฮอล์ลดระดับ serotonin และ norepinephrine ในสมองของคุณ ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นสารเคมีที่ให้คุณรู้สึกดี แอลกอฮอล์จึงทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าโดยเพิ่มทั้งจำนวนครั้งที่เป็นและความรุนแรงของอาการ แต่ไม่จำเป็นที่จะต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้าทุกราย โดยพบว่าสูงถึงร้อยละ 40 ของคนที่ดื่มหนักมีอาการซึมเศร้า และยังพบว่าประมาณร้อยละ 5-10 ของผู้ป่วยซึมเศร้าพบว่ามีปัญหาจากสุรา

คนที่มีภาวะซึมเศร้ามักจะหันไปดื่มสุราโดยมีความเชื่อที่ว่าสุราสามารถบรรเทาอาการ ดังนั้นจะพบว่าผู้ที่ไม่เคยมีปัญหาการดื่มสุราเลยจะมีแนวโน้มที่ไม่พบอาการของภาวะซึมเศร้า มีการศึกษาพบว่าคนที่ประสบปัญหาจากการดื่มสุราทั้งก่อนและหลังอายุ 60 ปีจะมีอัตราการเกิดของภาวะซึมเศร้าสูงสุด และยังมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าการที่ยังคงมีปัญหาการดื่มอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยที่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้ในภายหลัง นอกจากนี้อารมณ์หดหู่และความรู้สึกที่ไม่แจ่มใสที่เกิดหลังหยุดดื่มในคนที่มีประวัติการดื่มมาอย่างหนักพบได้บ่อย สิ่งที่เกิดขึ้นนี้นำไปสู่วงจรที่คุณอยากจะดื่มเพื่อป้องกันความรู้สึกที่ไม่แจ่มใสที่เกิดจากการดื่มหรือที่จะลืมปัญหา ซึ่งจะทำให้เกิดความรู้สึกไม่แจ่มใสหรือหดหู่มากขึ้นเป็นผลให้คุณจะดื่มมากยิ่งขึ้น

จากการศึกษาในหลายประเทศพบว่า การเริ่มต้นของปัญหาการดื่มสุรามีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆหรือก่อนการเกิดโรคทางอารมณ์ โดยมีหลักฐานพบว่า ร้อยละ 10 ของโรคซึมเศร้าคาดว่าเป็นผลมาจากการดื่มสุราอย่างหนักหรือเข้าขั้นติดสุราแล้ว

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th