สุรากับมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมพบมากเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มโรคมะเร็งในผู้หญิง ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมจะเริ่มทราบเมื่อ คลำได้ก้อนที่รักแร้หรือบริเวณเต้านม ผิวบริเวณเต้านมลักษณะคล้ายเปลือกส้ม เจ็บบริเวณหัวนม มีน้ำไหลออกมาจากหัวนม เป็นต้น

ผู้หญิงที่ดื่มสุราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านม และความเสี่ยงนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับปริมาณการดื่ม ก่อนหน้านี้มีความเข้าใจอยู่แล้วว่าแอลกอฮอล์นั้นเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งต่างๆ แต่ปัจจุบันความรู้ใหม่แสดงให้เห็นว่าแอลกอฮอล์นั้นจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งอีกด้วย

การดื่มสุรายิ่งดื่มปริมาณมากยิ่งเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมมากเท่านั้น ระดับฮอร์โมนเพศหญิงขึ้นกับความผันผวนของรอบเดือนและอายุที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มปัจจัยการดื่มเป็นสาเหตุหนึ่งโดยไปเพิ่มระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนมากขึ้น พบว่าปริมาณที่สัมพันธ์นั้นคือการดื่มในปริมาณปานกลางถึงสูง และการที่เนื้อเยื่อเต้านมต้องเผชิญกับฮอร์โมนที่มากเกินไปจะกระตุ้นทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ แม้ว่าสำหรับผู้หญิงที่ดื่มเครื่องดื่มสุรา 1 ดื่มต่อวันเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเล็กน้อย แต่มีการศึกษาพบว่าการดื่มสุรามากกว่า 24 กรัมต่อวัน (หรือประมาณ 2 ดื่มต่อวัน) เพิ่มความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มไม่ดื่ม 1.4-1.7 เท่า มากกว่านั้นหากดื่ม 3 ดื่มต่อวันจะเพิ่มความเสี่ยงที่เท่ากับการสูบบุหรี่หนึ่งซองต่อวันหรือการใช้ฮอร์โมนทดแทน

นอกจากนั้นการดื่มสุราร่วมกับการสูบบุหรี่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงมากกว่าร้อยละ 30 ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่น ประวัติมะเร็งเต้านมในครอบครัว การเข้าสู่วัยสาวเร็ว ภาวะหมดประจำเดือนช้า ภาวะมีบุตรช้า จากการศึกษาพบว่าการดื่มประจำและมีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมจะเพิ่มความเสี่ยงเป็น 2 เท่า

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th