สุรากับโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม

หัวใจเป็นอวัยวะที่ทำงานหนักอวัยวะหนึ่ง การสูบฉีดเลือดซึ่งมีสารอาหาร และออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง และอวัยวะสำคัญทั่วร่างกายเป็นหน้าที่โดยตรงของหัวใจ ดังนั้นหัวใจเองก็จำเป็นต้องมีกล้ามเนื้อและหลอดเลือดหัวใจที่แข็งแรง หากหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจเกิดการอุดตันขึ้น กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดส่วนหนึ่งจะหยุดทำงาน ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตตั้งแต่แรก จากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจไม่เกิดการบีบตัว หรือภาวะหัวใจวายได้

การดื่มสุราเองก็เป็นตัวเร่งให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลต่อโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น โรคความดันโลหิตสูง หรือไขมันในเลือดสูง ซึ่งทำให้กล้ามเนื้อหัวใจต้องรับภาระมากขึ้นในการสูบฉีดเลือด และที่มากกว่านั้น การดื่มสุราก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกล้ามเนื้อหัวใจเช่นกัน เพราะเมื่อแอลกอฮอล์ปะปนไปกับกระแสเลือดจนเข้าสู่ระบบการทำงานหัวใจได้ ฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็จะทำลายเซลล์ของกล้ามเนื้อหัวใจ จนเกิดเป็นแผลขึ้นมา ส่งผลให้ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อหัวใจลดลงประสิทธิภาพในการสูบฉีดเลือดจึงลดลงตามไปด้วย

นอกจากนี้ เมื่อกล้ามเนื้อหัวใจในส่วนที่เสียหายถูกแทนที่ด้วยด้วยเซลล์ไขมัน ก็จะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจโต เส้นเลือดแดงหลักและเส้นเลือดฝอยที่เป็นตัวนำออกซิเจนและสารอาหารที่จำเป็นเข้าสู่หัวใจก็จะถูกปิดกั้นหรือเกิดลิ่มเลือดได้ง่าย จนทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมหรือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายตามมา ดังนั้น หากเราสามารถลดความเสี่ยงอันมาจากการดื่มสุราได้ ก็จะทำให้เราสามารถลดปัจจัยตั้งต้นอันนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมได้อีกด้วย

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

กัมปนาท วีรกุล. (ม.ป.ป.). กล้ามเนื้อหัวใจตาย. ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-heartmuscle-2.html

MyCyborghere. (2011, July 18). How alcohol acts in ur body [Video file]. Video posted to http://www.youtube.com/watch?v=t0MPo-CdJv0&feature=related

 

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th