สุรากับโรคความจำเสื่อมและสมองเสื่อม

การดื่มสุราในปริมาณที่มากเป็นเวลานาน จะทำให้ร่างกายไม่สามารถนำวิตามินบี 1 มาใช้ได้ และนอกจากนี้ยังรบกวนการดูดซึมวิตามินบี 1 เข้าสู่ร่างกายอีกด้วย จะก่อให้เกิดกลุ่มโรค เรียกว่า Wernicke - Korsakoff Syndrome ซึ่งเป็นกลุ่มอาการทางสมองที่เกิดจากการขาดวิตามินบี 1 จะทำให้สมองมีการสูญเสียการทำงานบางอย่าง เริ่มต้นด้วย Wernicke encephalopathy จะประกอบด้วย กล้ามเนื้อสำหรับการกลอกตาเป็นอัมพาต เดินเซ และภาวะสมองสับสน

ส่วน Korsakoff syndrome เป็นภาวะที่เกิดต่อเนื่องจาก Wernicke&sbquos encephalopathy ที่ไม่ได้รับการรักษา มีลักษณะคือ สูญเสียความทรงจำ ผู้ป่วยมักพยายามสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำในอดีตขึ้นมาใหม่ และผู้ป่วยก็จะเชื่อว่าเรื่องราวที่ตนคิดขึ้นมาใหม่นั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทโดยทั่วไประดับสติปัญญายังปกติอยู่

หากผู้ป่วยยังคงดื่มสุราต่อไป ก็อาจเกิดโรคสมองเสื่อมจากสุราได้ ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาด้านความจำ การเรียนรู้ และทักษะต่างๆ โดยสุรานั้นมีผลต่อสมองโดยตรง ทำให้การตัดสินใจแย่ลง ขาดการเข้าใจปัญหา

อาการเตือนมีได้หลายแบบ เช่น

- การเปลี่ยนแปลงด้านบุคลิกภาพ เช่น หงุดหงิดง่าย อารมณ์ไม่มั่นคง ระแวง สงสัย อารมณ์เฉื่อยชา ขาดการยับยั้งชั่งใจ

- ขาดทักษะการแก้ปัญหา เช่น ไม่สามารถตัดสินใจได้ ไม่สามารถทำกิจวัตรเดิมได้

- ปัญหาการสื่อสาร เช่น ปัญหาการใช้คำศัพท์ การถามซ้ำๆ

- ความงุนงงสับสน เวลา สถานที่ บุคคล

ดังนั้นควรรับประทานอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย รับประทานวิตามินบี1 ชดเชย  และสิ่งสำคัญ คือ มีความจำเป็นต้องหยุดดื่มสุราอย่างเด็ดขาด เพื่อป้องกันการสูญเสียการทำงานของระบบประสาทอย่างถาวร

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th