แม่ติดเหล้า อยากให้แม่เลิกเหล้า ทำไงดีคะ

29 พ.ค. 60 11:11:01 1013

แม่ติดเหล้าหนักมาก เราพยายามบอกให้เลิกแต่ก็ไม่สำเร็จสักที ร่างกายแม่ไม่ค่อยแข็งแรงด้วย อยากให้เลิกแต่แม่บอกว่าแม่ใจไม่แข็งพอที่จะเลิกเอง เลยอยากจะพาแม่ไปสถานบำบัดค่ะ อยากรู้ว่าได้ผลดีหรือไม่ เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ มีที่ไหนบ้าง ต้องทำยังไง

โดย chompoo88

1 ความคิดเห็น

 • ความคิดเห็นที่ 1

  สวัสดีครับ ขออภัยที่ตอบล่าช้านะครับ

  การบำบัดรักษา

  การบำบัดรักษาทางการแพทย์เพื่อเลิกสุราเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จมากขึ้น  โดยขั้นตอนการบำบัดรักษามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

         1.ขั้นเตรียมการบำบัด ในขั้นนี้ แพทย์จะทำการตรวจประเมินสุขภาพ ให้ความรู้ จูงใจผู้ป่วยให้เลิกสุรา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัด

          2.ขั้นถอนพิษสุรา ในขั้นนี้เป็นการช่วยผู้ป่วยหยุดสุราเบื้องต้น ช่วยบรรเทาอาการถอนโดยให้ยาชดเชย และป้องกันอาการถอนรุนแรง ใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ ในบางรายแพทย์อาจจำเป็นต้องรับผู้ป่วยเข้าถอนพิษในโรงพยาบาล เพื่อติดตามอาการใกล้ชิด และให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที (ขั้นตอนถอนพิษทำให้ผู้ดื่มหายทรมาน ลดความก้าวร้าวด้วยการใช้ยารักษา)

          3.ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ ในขั้นนี้เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยหยุดสุราต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ป่วยทนต่ออาการอยากสุราได้ ดำรงชีวิตโดยไม่กลับไปดื่มสุรา ปรับตัวกับครอบครัวและสิ่งแวดล้อมได้ อาจบำบัดเป็นแบบผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยใน ระยะเวลาประมาณ 4-6 เดือน (ขั้นตอนนี้ฝึกควบคุมการอยากดื่มสุรา โดยอาศัยกิจกรรมต่าง และโดยมีพยาบาล นักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญด้านนี้)

          4.ขั้นติดตามผล ในขั้นนี้เป็นการติดตามผลการบำบัดรักษาฟื้นฟู และช่วยเหลือให้ผู้ป่วยมีวิถีชีวิตปกติและหยุดสุราได้อย่างต่อเนื่อง ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี (ขั้นติดตามผลนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญคือการให้คนไข้มาพอหมอเป็นระยะๆ เพื่อป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองเลิกได้แล้ว จึงคิดว่าไม่เป็นไรถ้ากลับดื่มอีกสุดท้ายคือกลับไปดื่มหนักกว่าเก่า สำหรับคือที่เป็นโรคสมองติดสุรา หรือเป็นโรคติดสุราเรื้อรัง ไม่สามารถกลับไปดื่มสุราได้เพราะสมองติดสุราแล้ว ดังนั้นการป้องก้นไม่กลับดื่มสุราซ้ำจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยกลับไปดื่มสุรา ควรพาไปบำบัดทันทีเพื่อลดความรุนแรงปัญหาที่จะเกิดขึ้นตาม ต้องเข้าใจว่าการไปบำบัดไม่ใช่การไปเลิกเหล้า แต่เป็นการช่วยให้ผู้ป่วยหยุดดื่มได้อย่างไรต้องทรมาน ปลอดภัย เรียนรู้ในการฝึกควบคุมตัวเองในภาวะที่เกิดอาการอยากดื่ม และวิธีการป้องกันการกลับหยุดดื่มซ้ำ ถ้าจะให้หยุดดื่มได้อย่างยาวนาน ต้องมีปัจจัยดังนี้)

                1.ผู้ป่วยตั้งใจหยุดดื่มอย่างจริงจัง 

                2.มีวิธีการหยุดดื่มที่เหมาะสม (สำหรับผู้ติดเหล้าต้องบำบัด) 

                3.หลังการบำบัดผู้ป่วยต้องมีปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใหม่ เพื่อป้องการกลับไปดื่มสุราซ้ำ      

                4.ญาติต้องให้สนับสนุนในลด ละ เลิก โดยการพาไปพบอยู่เสมอ และหากิจกรรมที่ไม่ทำให้ผู้ป่วยกลับไปดื่มสุราซ้ำ ออกหาจากเหล้าให้อย่างน้อย 6 เดือนเพื่อให้สมองติดสุราได้รับฟื้นฟู เรียกพ้นจากระยะความรู้สึกอยากดื่ม ที่สำคัญญาติต้องเข้าใจว่าผู้ป่วยเป็นโรคติดสุราที่รักษาอย่างต่อเนื่องเหมือนโรคเรื้อรังทั่วไป เช่นความดัน เบาหวาน ที่ต้องผมหมอ 1 เดือนครั้ง ไม่ใช่เป็นคนนิสัยไม่ดี 

                5.การเลิกเหล้าเป็นเรื่องส่วนตัวบังคับหรือทำแทนกันไม่ ผมขอครับว่าดื่มผู้ป่วยมีความตั้งใจอยากเลิกไหม ส่วนทำได้หรือทำไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะสุราคือสารเสพติดที่ไม่ใช่จะเลิกกันง่ายๆถ้าติดมากแล้ว ขอเพียงแค่ผู้ป่วยยังมีความตั้งใจ ขอให้ญาติจูงใจให้ไปพบแพทย์บ่อยๆ ไปเป็นเพื่อนท่าน พยายามปรึกษากับหมอ(จิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ)เพื่อหาทางช่วยเหลือหรือป้องกันผู้ดื่ม ซึ่งจากงานวิจัยพบว่าถ้าญาติเข้ามามีส่วนรวมในการดูแลผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ พยาบาล โอกาสในหยุดดื่มสุราได้ดีกว่า นานกว่า และยินยอมเข้ารับการบำบัดรักษาต่อเนื่องกว่า

  หากต้องการปรึกษาคุณหมอในเรื่องของการเลิกเหล้า แนะนำว่าให้ไปที่โรงพยาบาลของรัฐบาลที่มีจิตแพทย์ประจำหรือมีแผนกทางด้านยาเสพติด เนื่องจากแพทย์ที่เป็นจิตแพทย์หรือหมอที่ทำงานด้านนี้นั้นจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมองและทราบแนวทางการฟื้นฟูร่างกายของผู้ดื่มเป็นอย่างดี ซึ่งก็จะทำให้เราได้ตัวช่วยที่เหมาะสมกับระดับการดื่มของผู้ติดในปัจจุบันด้วยครับ (หากต้องการสถานบำบัดใกล้บ้านกรุณาแจ้ง จังหวัด และอำเภอด้วยครับ)

                ดังนั้นถ้าทันกลับมาดื่ม หรือแอบดื่ม ซึ่งยังอยู่ในช่วง 3 เดือนเรียกพลั่งเผลอ ไม่ใช่การกับไปดื่มซ้ำ ญาติควรหลีกเลี่ยงการพูดซ้ำเติม ควรให้กำลังใจ และพาไปพบแพทย์ตามนัด หรืออาจพาไปก่อนนัดก็ได้เพื่อให้แพทย์ พยาบาลเป็นคนคุยให้ (จากงานวิจัยพบว่าผู้ป่วยจะเชื่อหมอ พยาบาลมากกว่าคนใกล้ชิด) และผมได้แนบเอกสารการดูแลผู้ติดสุราให้และคู่มืองดเหล้าไปให้ด้วยครับ ลองศึกษาดูครับ   โดย admin วันที่ 29 พ.ค. 60 11:11:01สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th