ผมอยากเลิกเหล้าแต่ที่บ้านเป็นร้านขายเหล้าทำไงดีครับ

6 พ.ย. 61 13:26:41 475

ผมขายเหล้าทุกวันกินด้วยอยากเลิกลองเลิกหลายครั้งแต่ได้ไม่ถึงอาทิต

โดย takemaru

0 ความคิดเห็น
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th