สามีติดเหล้ามากค่ะ ทั้งวันต้องมีเหล้าพหติดตัว กระดกเพียวๆๆ อยากให้เค้าเลิกค่ะ

8 พ.ค. 62 09:13:32 133

สามีติดเหล้ามากค่ะ  ทั้งวันต้องมีเหล้าพหติดตัว  กระดกเพียวๆๆ  อยากให้เค้าเลิกค่ะ มีวิธีแะไรบ้างค่ะ

โดย กรรณิการ์

0 ความคิดเห็น
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th