สุรากับโรคจิต

โรคจิตที่เกิดจากการดื่มสุราเป็นโรคจิตที่มีอาการประสาทหลอนตามหลังการดื่มสุรา ทั้งภาวะเมาเฉียบพลัน ภาวะถอน หรือหลังลดปริมาณการดื่มสุรา โรคจิตที่เกิดจากการดื่มสุรามักจะเป็นตัวบ่งชี้ของโรคพิษสุราเรื้อรังเรื้อรัง ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องกับภาวะแทรกซ้อนทางกาย ทางระบบประสาทและทางจิตใจ

โรคจิตจากการดื่มสุราจะหายไปหากหยุดดื่มและสามารถเกิดขึ้นได้อีกหากกลับไปดื่มซ้ำ

ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงแรกของการถอนสุรา มักจะเริ่มมีอาการถอนเล็กน้อย เช่นมือสั่น ปวดศีรษะ และปวดท้อง จากนั้นประมาณ 12-24 ชั่วโมงหลังจากดื่มล่าสุด ประมาณ 1ใน 4 ของผู้ที่อยู่ในช่วงถอนพิษอาจจะเริ่มมีประสาทหลอนจากสุรา

อาการประสาทหลอนถูกอธิบายว่าเป็นการรับรู้ผิดของความเป็นจริง และสามารถเกิดขึ้นทุกประสาทสัมผัสทั้ง 5 อาการประสาทหลอนจากสุราอาจจะเป็นความรู้สึกสัมผัส การได้ยิน เห็นภาพ รส กลิ่น โดยประสาทหลอนจากการสัมผัส การได้ยิน และภาพหลอนจะพบบ่อยที่สุดในช่วงของการถอนนี้ อาการประสาทหลอนการสัมผัสจะถือว่าพบได้มากที่สุดในช่วงถอนหลังจากที่ใช้สุรา ซึ่งหมายความว่าจะมีความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจริงๆ ตัวอย่างของอาการประสาทหลอนสัมผัส เช่น รู้สึกเหมือนแมลงมาไต่ตามตัว

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th