สุรากับมะเร็งตับ

มะเร็งตับ เป็นโรคมะเร็งที่พบได้มากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และมากเป็นอันดับ 5 ในเพศหญิง อาการที่พบได้แก่ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย น้ำหนักลด ปวดชายโครงด้านขวา ตัวเหลือง ตาเหลือง ขาบวมทั้ง 2 ข้าง โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลายปัจจัยที่สามารถทำให้เกิดโรคมะเร็งตับได้ แต่ไม่ได้เป็นการบอกว่าหากท่านมีปัจจัยเสี่ยงแล้วต้องเป็นโรคมะเร็งตับทุกราย แต่หากลดปัจจัยเสี่ยงให้น้อยลงท่านก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคน้อยลงเช่นกัน ปัจจัยเสี่ยงมีได้ดังนี้

- โรคตับอักเสบเรื้อรัง การเป็นโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรังชนิดบีและซีสามารถนำไปสู่การเกิดภาวะท้องบวมน้ำ และทำให้เกิดโรคมะเร็งตามมา ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบซีมากกว่า แต่ในเอเชียส่วนมาพบไวรัสตับอักเสบบี และหากเป็นทั้ง 2 ชนิดก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยง

- โรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่ดื่มสุราหรือเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรัง

- โรคอ้วน เนื่องมาจากสามารถเกิดโรคไขมันเกาะตับและภาวะท้องบวมน้ำได้

- สารอัลฟ่าท๊อกซิน ซึ่งพบได้ใน ถั่วลิสง ข้าวโพด กระเทียม เป็นสารก่อมะเร็ง

- การสูบบุหรี่ 

- ภาวะท้องบวมน้ำ คือการที่เซลล์ตับถูกทำลาย จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง ซึ่งมีผลมาจากการดื่มสุราและโรคตับอักเสบเรื้อรังนั่นเอง

จะเห็นได้ว่าสุราเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยเสี่ยง และจากการศึกษาพบว่าสุราเป็นตัวเร่งให้เกิดการเพิ่มการเติบโตของเซลล์มะเร็งในคนที่เป็นโรคตับแข็งหรือโรคตับอักเสบเรื้อรัง และการดื่มมากกว่า 25 กรัมต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับ ดังนั้นการหยุดดื่มตั้งแต่วันนี้ช่วยลดความเสี่ยงลงได้อย่างมาก

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th