สุรากับมะเร็งหลอดอาหาร

หลอดอาหารเป็นท่อกลวงประกอบด้วยกล้ามเนื้อที่อาหารจะผ่านจากคอหอยไปยังกระเพาะอาหาร ทำหน้าที่ในการหดตัวเพื่อบีบอาหารลงสู่กระเพาะอาหาร ซึ่งการดื่มสุรานั้นเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารได้โดยตรง และมีแนวโน้มที่คนจะป่วยด้วยอาการเช่นนี้อันเนื่องมาจากการดื่มสุรามากขึ้นด้วย โดยจากสถิติในปี 2009 พบว่า มะเร็งหลอดอาหารพบได้บ่อยเป็นอันดับที่ 7 ของโรคมะเร็งทุกชนิดที่เกิดจากการดื่มสุราเลยทีเดียว

สาเหตุของโรคมะเร็งหลอดอาหาร เกิดจากการระคายเคืองภายในหลอดอาหาร อันเนื่องมาจากการดื่มสุรา เพราะการดื่มสุราจะทำลายเซลล์เยื่อบุของทางเดินอาหารและขัดขวางการไหลเวียนโลหิต ทำให้เยื่อบุเกิดการถูกกัดกร่อนเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดเป็นแผลในทางเดินอาหารและอาจรุนแรงต่อไปถึงขั้นมะเร็งในหลอดอาหาร

อาการที่เกิดขึ้นก็ได้แก่ กลืนอาหารไม่สะดวก รู้สึกติด หรือสำลัก อาจมีเสลดปนเลือด ไอ สำลัก ขณะรับประทาน อาจคลำพบต่อมน้ำเหลืองที่คอได้  ผอมลงเพราะรับประทานไม่ได้หรือได้น้อย การกลืนลำบาก กลืนแล้วเจ็บหรือติดที่ตำแหน่งต่างๆ ตั้งแต่คอจนถึงระดับลิ้นปี่ ซึ่งจะเริ่มด้วย การกลืนอาหารแข็งได้ลำบาก และต่อมาการกลืนอาหารอ่อนๆ เช่น กลืนข้าวต้ม ก็ลำบากขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดแม้แต่น้ำก็จะกลืนไม่สะดวก ดังนั้นผู้ป่วยมักจะมีอาการอ่อนเพลีย น้ำหนักตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากรับประทานอาหารได้น้อยลงมาก ซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในหลอดอาหารนี้ จะส่งผลทำให้เส้นเลือดในบริเวณนั้นเกิดการโป่งพอง หากปล่อยผ่านไปเรื่อยๆ เส้นเลือดบริเวณนั้นก็จะเริ่มเปลี่ยนรูปร่างไปในแบบที่ผิดปกติ จนเกิดภาวะเส้นเลือดเปราะ เสี่ยงต่อการที่เส้นเลือดจะแตก ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะเลือดออกภายในขั้นรุนแรง และเกิดอาการช็อก หมดสติได้

ดังนั้น การหยุดดื่มสุราแบบต่อเนื่องจึงเป็นวิธีการที่มีความเหมาะสมที่สุดที่จะทำให้เราไม่ต้องพบเจอกับความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลอดอาหารนี้

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง

มะเร็งหลอดอาหาร. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554, จากhttp://www.chulacancer.net/newpage/information/esophagus_cancer/information.html

มะเร็งหลอดอาหาร. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/ac-windpipe.html 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th