คลับสนทนาวิชาการและแถลงข่าว Change Charge Share เลิกเหล้า เราช่วยได้

เชื่อเหลือเกินว่าลูกเพจหลายคนคงมีโอกาสพบเจอกับผู้ที่ติดสุราทั้งคนใกล้ชิดหรือคนรู้จัก น้องตั้งใจอยากเชิญชวนมาฟังงานเสวนากับกิจกรรมดีๆก่อนเข้าพรรษานี้ด้วยกันนะคะ

#ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา
#สสส.
#สคล.
#1413สายด่วน​เลิกเหล้าเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น12 ห้อง12027
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณสิตางศุ์ จิตรุ่งวิลัย

โทรศัพท์ : 092-297-4767, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th