สุรากับภาวะหัวใจล้มเหลว

อาการเริ่มต้นของโรคหัวใจอาจเริ่มต้นด้วยอาการเหนื่อยง่าย (อาจเป็นในขณะพัก หรือเวลาออกแรง) แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก นอนราบไม่ได้เวลากลางคืน อาจต้องลุกขึ้นมาเพื่อช่วยหายใจ ไอ ใจสั่น บวมที่ขา หรือในช่องท้อง หากมีอาการเช่นนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆจะทำให้ตับและม้ามโตได้ ถ้าเป็นนานๆ อาจอ่อนเพลียไม่มีแรงจนผอมลงได้ จนเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายได้

ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ ภาวะหัวใจวาย คือภาวะที่หัวใจไม่สามารถบีบเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้เพียงพอต่อความต้องการในขณะพัก หรือเมื่อต้องการออกกำลัง เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นในระยะสุดท้ายของโรคหัวใจทุกชนิด และยังเป็นภาวะแทรกซ้อนของโรคอื่นๆ อีกหลายโรค

การดื่มสุราปริมาณมากมักจะมีผลกระทบต่อหัวใจและหลอดเลือด เช่น การทำงานของหัวใจเสื่อมลง  เกิดภาวะความดันเลือดสูง หัวใจเต้นผิดปกติอันเนื่องมาจากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอาจทำให้เสียชีวิตโดยเฉียบพลัน

การมีแอลกอฮอล์ปริมาณสูงและอยู่เป็นระยะเวลานานในร่างกาย  จะทำให้การทำงานของหัวใจแย่ลง  และยังมีผลต่อการทำงานของหัวใจทั้งในช่วงคลายตัวและช่วงบีบตัว และหากยังดื่มสุราต่อไป ผู้ดื่มมักจะเกิดภาวะหัวใจล้มเหลว การหยุดดื่มสุราหรือลดปริมาณการดื่มสุราลงจากเดิม สามารถทำให้สภาวะการทำงานของหัวใจที่เสื่อมลงกลับมาดีขึ้นได้ โดยการทำงานของหัวใจอาจจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ 6 เดือนแรกจนถึง 2-4 ปี

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง 

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. (ม.ป.ป.). ภาวะหัวใจล้มเหลว. ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-heart-failure.html

โรคหัวใจล้มเหลวคืออะไร. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/ah-heart-failure-2.html
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น12 ห้อง12027
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณสิตางศุ์ จิตรุ่งวิลัย

โทรศัพท์ : 092-297-4767, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th