สุรากับโรคลมชัก

โรคลมชัก คือโรคที่เกิดจากสมองปลดปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติออกมาชั่วครู่ เนื่องจากการที่สมองส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ทำงานมากเกินปกติไปจากเดิมชั่วขณะ  อาการที่แสดงจะขึ้นอยู่กับว่าเป็นส่วนใดของสมองที่ทำงานมากเกินปกติ โดยผู้ป่วยจะมีอาการเกร็งกระตุกทั่วทั้งตัว  ไม่รู้สึกตัว และมีอุจจาระปัสสาวะราด โรคลมชักเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศทุกวัย โดยมีอัตราการเกิดประมาณร้อยละ 1 ของประชากรทั้งหมด

     การดื่มสุราก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการชักได้ ยิ่งหากเป็นโรคลมชักด้วยแล้ว สามารถทำให้เกิดผลร้ายแรงตามมาได้ การดื่มหนักและช่วงถอนพิษสุราสามารถทำให้เกิดอาการชักได้ และสามารถเกิดการชักต่อเนื่องได้ด้วย ซึ่งเป็นภาวะอันตรายถึงชีวิต อาการชักจากถอนพิษสุราสามารถเกิดระหว่าง 6-72 ชั่วโมงหลังหยุดดื่ม ส่วนใหญ่เกิด 7-8 ชั่วโมงหลังหยุดสุราหลังจากการดื่มหนักหรือดื่มมาเป็นเวลานาน ปริมาณที่เพิ่มความเสี่ยงเริ่มต้นเพียงแค่ 50 กรัมต่อวันเท่านั้น ซึ่งอาจจะพบหรือไม่พบอาการอื่นๆในช่วงเริ่มต้นช่วงถอนสุรา เช่น อาการสั่นหรือประสาทหลอน และผู้ที่ชักในช่วงถอนสุรานี้มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะสับสนต่อไปได้อีก

        ยารักษาโรคลมชักสามารถลดความทนต่อการดื่มสุรา จึงทำให้เกิดภาวะเมาสุราได้ง่ายในคนที่ทานยากลุ่มนี้ นอกจากนี้ยากันชักจะมีผลข้างเคียงคล้ายกับผลจากสุรา จึงยิ่งทำให้เกิดอาการที่ไม่พึงประสงค์มากขึ้นด้วย

การดื่มแบบผิดๆหรือผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ในการศึกษาพบว่าสามารถทำให้เกิดโรคลมชักได้ในบางคน เนื่องจากอาการชักจากการถอนพิษสุราซ้ำๆ จะทำให้สมองถูกกระตุ้นได้ง่าย ดังนั้นผู้ที่เคยชักหลังการดื่มสุราหนักจึงสามารถเกิดโรคลมชักได้โดยไม่ต้องดื่มสุรา

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th