สุรากับโรคทางจิตเวช

การดื่มสุราสามารถทำให้เกิดโรคทางจิตเวชได้  เช่น โรคจิต โรคซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน พฤติกรรมก้าวร้าว เป็นต้น

โรคจิตจากแอลกอฮอล์  มักมีอาการหลงผิด และอาการประสาทหลอน ซึ่งเกิดได้ทั้งช่วงที่ยังดื่มอยู่ หรือช่วงหยุดดื่มก็ได้  สามารถพบได้ทุกอายุ  แต่มักพบในผู้ที่ดื่มสุรามานาน ส่วนมากอาการประสาทหลอนจะเป็นหูแว่ว  โดยที่ช่วงที่หยุดดื่มจะพบได้น้อยกว่าช่วงที่ดื่มอยู่ และโดยทั่วไปหากหยุดดื่มสุรา อาการทางจิตมักหายภายใน 1 สัปดาห์   ในบางรายที่มีอาการหลงผิดชนิดหวาดระแวง อาจมีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง เป็นอันตรายได้ ซึ่งสมควรได้รับการบำบัดรักษาจากแพทย์ โรคจิตจากแอลกอฮอล์สามารถหายได้ เพียงแค่หยุดดื่มอย่างต่อเนื่อง   หากกลับไปดื่มซ้ำอีก โรคจิตก็มักปรากฏอาการได้เร็วและอาจรุนแรงมากยิ่งขึ้น

โรคทางอารมณ์ที่พบได้บ่อยในการดื่มสุรา คือโรคซึมเศร้า โดยส่วนใหญ่เกิดช่วงของการหยุดดื่มสุรา  โดยทั่วไปอารมณ์ซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมักมีอาการไม่รุนแรง และหายเป็นปกติได้ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากหยุดดื่มสุรา แต่หากมีอาการมากกว่า 2 สัปดาห์ และมีอาการซึมเศร้ารุนแรง ก็จำเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาด้วยยาต้านอารมณ์ซึมเศร้า

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.

 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th