บำบัดแล้วเลิกได้จริงไหม

การดื่มสุราสามารถส่งผลต่อผู้ดื่มและคนรอบข้างได้หลายด้าน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ สังคม หน้าที่การงาน  เศรษฐกิจ รวมถึงปัญหาทางด้านกฎหมาย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้ดื่มตัดสินใจไปบำบัดรักษา หรือคนรอบข้างพาผู้ดื่มไปบำบัดรักษาในสถานพยาบาลต่างๆ ซึ่งหลายครั้งพบว่า ผู้ดื่มบางคนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ  แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีหลายคนที่ออกมาแล้วยังดื่มเหมือนเดิม ดังนั้นแล้ว การบำบัดรักษาสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริงหรือไม่

การที่ผู้ดื่มจะสามารถเลิกสุราได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

  1. ผู้ดื่มมีความตั้งใจเลิกสุราโดยเด็ดขาด 
  2. ผู้ดื่มเข้าร่วมโปรแกรมการบำบัดรักษาได้ครบตามกำหนด 
  3. ครอบครัวให้โอกาสและสนับสนุนร่วมกับแพทย์

 

จะเห็นได้ว่า การบำบัดรักษาเพื่อเลิกสุราเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเลิกสุรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลิกสุราและเข้าร่วมการบำบัดอย่างต่อเนื่อง หากผู้ดื่มที่ไม่พร้อมในการบำบัดรักษา ก็อาจทำให้กระบวนการรักษาเป็นไปได้ช้า หรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการรักษาลง  ก็มีความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะกลับไปดื่มซ้ำได้

และท้ายที่สุด การที่ครอบครัวคอยอยู่เคียงข้าง ให้กำลังใจ และสนับสนุนให้เกิดการหยุดดื่ม ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้ผู้ดื่มมีกำลังใจที่จะต่อสู้ จนสามารถเลิกสุราได้สำเร็จ

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th