สุรากับโรคตับอ่อนอักเสบและเบาหวาน

ตับอ่อนเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกาย  ทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตเอนไซม์ไว้ย่อยอาหาร โดยหลั่งน้ำย่อยเข้าไปในลำไส้เล็กผ่านทางท่อตับอ่อน โดยปกติน้ำย่อยที่สร้างจากตับอ่อนจะยังไม่ออกฤทธิ์ จนกระทั่งเมื่อถูกหลั่งเข้าสู่ลำไส้เล็กส่วนต้น จึงจะเริ่มทำหน้าที่ย่อยสารอาหาร แต่เมื่อใดก็ตามที่เอนไซม์หรือน้ำย่อยเหล่านั้นออกฤทธิ์ภายในตับอ่อนนั้น ก็จะเหมือนกับว่าน้ำย่อยที่สร้างมาจากตับอ่อน กำลังทำการย่อยเนื้อตับอ่อนเอง ทำให้เกิดอาการตับอ่อนอักเสบตามมา

สาเหตุของการอักเสบเป็นผลมาจากการรั่วของน้ำย่อยตับอ่อนจนเกิดการทำลายเนื้อเยื่อบางส่วนของตับอ่อนภายในเสียเอง ลักษณะอาการเช่นนี้มักพบในผู้ป่วยที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดี และในคนที่ดื่มสุราจัด เนื่องจากสุราจะไปทำเซลล์ของตับอ่อนให้ระคายเคือง และบวมขึ้น ซึ่งไปทำให้การไหลของน้ำย่อยไม่สามารถเข้าไปในลำไส้เล็กได้ น้ำย่อยจึงย่อยตัวตับอ่อนเอง เกิดอาการเลือดออกอย่างเฉียบพลัน และการอักเสบของตับอ่อน

การที่ตับอ่อนถูกทำลายโดยสุรา นอกจากจะเกิดเป็นโรคตับอ่อนอักเสบแล้ว ยังส่งผลให้เกิดโรคเบาหวานตามมาได้อีกด้วย เนื่องจากตับอ่อนเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตสารอินซูลิน ซึ่งเป็นสารที่จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด กล่าวคือหากในเลือดมีระดับน้ำตาลที่มากเกินไป อินซูลินจะช่วยเปลี่ยนน้ำตาลให้อยู่ในรูปของไกลโคเจนสะสมไว้ตามส่วนตามๆของร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือดจึงลดลง แต่เมื่อตับอ่อนเกิดการอักเสบจากฤทธิ์ของสุรา การสร้างอินซูลินจึงลดลง ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เกิดเป็นโรคโรคเบาหวาน หรือในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็จะทำให้อาการยิ่งแย่ลง หรือมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้น

นอกจากนี้แล้ว ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะมีปัญหาเกี่ยวกับปลายประสาท คือ ปลายประสาทชา เวลาที่เป็นแผลจึงไม่รู้สึกเจ็บปวดกับแผลนั้น ทำให้ไม่สนใจที่จะรักษาหรือดูแลแผล เป็นผลต่อเนื่องทำให้แผลอักเสบและหายช้า

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์

 

อ้างอิง

วรวุฒิ เจริญศิริ. (2555). ตับอ่อนอักเสบ. ค้นเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2554, จาก

http://www.bangkokhealth.com/index.php/Gastroenterology/401-2009-01-20-03-02-23.html
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th