สุรากับโรคทางระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันเป็นระบบที่คอยปกป้องร่ายกายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่อาจเข้ามาทำร้ายร่ายกายได้ เช่น เชื้อโรคชนิดต่างๆ ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ปรสิต รา พยาธิ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ดังนั้นการมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีก็จะช่วยป้องกันเราจากความเจ็บป่วยต่างๆ ในทางตรงกันข้าม หากระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องไปก็อาจเกิดความเจ็บป่วยต่างๆกับเราได้ง่าย

ปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน แต่อาจไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักคือปัจจัยเรื่องการดื่มสุรา จากการศึกษาหลายชิ้นพบว่า การดื่มสุราในปริมาณที่มากมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อของร่างกายได้ง่าย เรียกว่า เป็นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องจากสุรา ซึ่งจะส่งผลเสียต่อเนื่องเกี่ยวโยงไปยังความเจ็บป่วยอื่นๆ เช่น โรคตับ อาการแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง โรคปอดบวม วัณโรค ภาวะโลหิตเป็นพิษ เยื่อบุช่องท้องอักเสบในปอด ผิวหนังอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ

โดยในภาวะปกติ ระบบภูมิคุ้มกันจะมีตรวจตรา แยกแยะประเภทของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย และทำการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเป็นอันตรายให้หมดไปจากร่างกายโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวประเภทต่างๆ แต่การดื่มสุราจะไปส่งผลต่อกระบวนการและประสิทธิภาพในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้มีเซลล์เม็ดเลือดขาวออกไปกำจัดเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างได้น้อยลง และมีประสิทธิภาพในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมแย่ลงอีกด้วย ดังนั้น จึงมีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมต่างๆอยู่ในร่างกายมากขึ้น และสร้างความเสียหายต่อระบบและอวัยวะต่างๆในร่างกาย ก่อเกิดเป็นความเจ็บป่วยต่างๆได้มากมาย

อาการแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเอง ก็เป็นอีกภาวะหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดได้จากการดื่มสุราตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยสุราจะไปทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเกิดความสับสนในการจำแนกสิ่งแปลกปลอม จึงเกิดการทำลายตัวเอง ทำลายเซลล์ต่างๆ รวมไปถึงอวัยวะหรือระบบประสาท ซึ่งส่วนมากมักเกิดความผิดปกติขึ้นกับตับ แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนอื่นๆได้เช่นกัน ซึ่งคนที่เกิดภาวะเหล่านี้ หากยังคงดื่มสุราเรื่อยๆต่อไป อาการก็จะยิ่งแย่ลง แต่หากหยุดดื่มสุรา ภาวะเหล่านี้ก็สามารถทุเลาลงได้

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

Rennie, S. (2009). Alcohol and the Immune System. Retrieved March 28, 2012, from http://www.alcoholanswers.org/alcohol-education/health-topics/alcohol-and-immune-system.cfm
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th