งานแถลงข่าวเปิดตัว “น้องตั้งใจ นวัตกรรมแชทบอท ช่วยเลิกเหล้า” และ เวทีเสวนาหัวข้อ “แชทบอทน้องตั้งใจ อีกก้าวของบริการช่วยเลิกเหล้า”

     

     

 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด หรือ สายด่วนเลิกสุรา 1413 ได้จัด งานแถลงข่าวเปิดตัว “น้องตั้งใจ นวัตกรรมแชทบอท ช่วยเลิกเหล้า” และ เวทีเสวนาหัวข้อ “แชทบอทน้องตั้งใจ อีกก้าวของบริการช่วยเลิกเหล้า”

#ภาพรวมและความก้าวหน้าของการให้บริการนอกระบบบริการสุขภาพ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า โดย รศ.พญ.รัศมน กัลยาศิริ ผู้อำนวยการ ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด

#เมื่อคนอยากเลิกเหล้าต้องการตัวช่วยสู่การพัฒนานวัตกรรมแชทบอท น้องตั้งใจช่วยเลิกเหล้า โดย พันโท นพ.ณัฐพล โชคไมตรี วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

#บทเรียนการบำบัดรักษาเพื่อการลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากงานวิจัยต่างประเทศ โดย ผศ.นพ.ดร.วรภัทร รัตอาภา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

#กล่าวเปิดงาน โดย คุณรุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน สามย่าน ถนนพระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

.

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่

Tel : 1413

Chatbot : https://cutt.ly/47t2Uoz

Chat : m.me/1413helpline

Line : 1413helpline

Website : www.1413.in.th

.

#1413สายด่วนเลิกเหล้า #หยุดเหล้า #เลิกดื่ม #เลิกเหล้า #แชทบอท #น้องตั้งใจ #CHATBOTเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th