เลิกเหล้ากับหมอ


การฟื้นฟูสมรรถภาพ

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 5357

การบำบัดในขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นการบำบัดในช่วงหลังจากการถอนพิษสุรา ผู้ป่วยสามารถหยุดสุราเบื้องต้นได้แล้ว และในตอนนี้จะไม่มีอาการถอนสุรา สุขภาพร่างกายและจิตใจจะค่อยๆดีขึ้นพอที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นได้

ขั้นตอนการบำบัดรักษา

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 6436

การบำบัดรักษาทางการแพทย์เพื่อเลิกสุราเป็นวิธีการที่มีส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้ป่วยประสบความสำเร็จมากขึ้น  โดยขั้นตอนการบำบัดรักษามีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ดังนี้

สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพบแพทย์

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 6387

การหยุดดื่มโดยการพบแพทย์ เหมาะสำหรับผู้ดื่มที่มีประวัติอาการถอนพิษสุราที่รุนแรงหลังหยุดดื่มสุรา หรือหยุดดื่มแล้วมีอาการถอนพิษสุรารุนแรง เช่น อาการชัก กระสับกระส่ายอย่างรุนแรง สมองสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน รวมถึงผู้ที่เคยเลิกสุรามาแล้ว แต่ไม่ประสบความสำเร็จ และผู้ที่ต้องการหยุดดื่มแต่ไม่ต้องการทรมานจากการหยุดดื่มสถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th