ลำดับรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ (ข้อเขียน) ที่ 1 ตามไฟล์ที่แนบมานี้

สวัสดีค่ะวันนี้น้องตั้งใจจะมาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็น นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา

ลำดับรายชื่อผู้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ (ข้อเขียน) ที่ 1 ตามไฟล์ที่แนบมานี้

กำหนดวันสอบข้อเขียน
ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 14.30 น.
ผ่านช่องทางออนไลน์โปรแกรม ZOOM

Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/99141695463...
Meeting ID: 991 4169 5463
Password: 638442เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง


ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th