สุรากับโรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหาร หมายถึง โรคที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เล็กส่วนต้น หรือมีการอักเสบของเยื่อกระเพาะอาหาร ถึงแม้ว่าคนที่เป็นโรคนี้แล้วจะสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ส่วนมากมักจะเป็นเรื้อรัง ถ้าไม่รักษาหรือปฏิบัติตัวให้ถูกต้องจะมีอาการเป็นๆหายๆ

ผู้ที่ดื่มสุรา มักจะพบว่าตนเองมีอาการปวด แสบ จุกท้องเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดื่มอย่างเรื้อรัง และดื่มขณะท้องว่าง อาการดังกล่าวเกิดเนื่องจาก แอลกอฮอล์ส่วนมากจะไม่ได้ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดในทันที แต่จะถูกดูดซึมเข้าสู่บริเวณลำไส้เล็ก แล้วจึงเข้าสู่กระแสเลือด ในช่วงที่แอลกอฮอล์อยู่ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก จะทำให้ความเป็นกรดของ อวัยวะทั้งสองเพิ่มมากขึ้น ทำให้เนื้อเยื่อบุชั้นบนสุด ซึ่งเป็นชั้นที่ปกป้องกระเพาะอาหารจากการย่อยของกรดถูกทำลาย  ทำให้กรดในกระเพาะไปทำลายเนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่อยู่ลึกเข้าไปของกระเพาะอาหาร เกิดเป็นอาการปวดแสบ ปวดร้อน และเกิดการอักเสบที่เนื้อเยื่อบริเวณนั้นจนกลายเป็นโรคกระเพาะในที่สุด

การเกิดโรคกระเพาะอาหารในผู้ป่วยที่ดื่มสุรา สามารถพบได้ทั้งแบบเรื้อรัง และเฉียบพลัน  อาการที่พบได้ทั่วไปในรายที่มีโรคกระเพาะอาหารอักเสบเฉียบพลัน  คือมีความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนบริเวณท้องช่วงบน บางครั้งพบว่า มีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย ส่วนโรคกระเพาะอาหารเรื้อรัง ผู้ป่วยมักมีอาการปวดท้องตื้อๆ มีความอยากอาหารลดลง ในรายที่เป็นมากอาจมีเลือดออกในกระเพาะ และกลายเป็นแผลในกระเพาะเรื้อรังต่อไป ทำให้เกิดอาการทุกข์ทรมานเพิ่มยิ่งขึ้น  การบำบัดรักษาก็มีความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น และอาจไม่หายเป็นปกติดี  หากคุณเริ่มมีอาการดังกล่าว ควรหยุดดื่มสุราโดยเด็ดขาด  หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด รับประทานอาหารให้เป็นเวลา ทานยาลดกรดเคลือบกระเพาะเพื่อช่วยบรรเทาอาการ  หากมีอาการมากควรไปพบแพทย์เพื่อทำการบำบัดรักษาต่อไป  

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

โรคกระเพาะอาหาร. (ม.ป.ป.). ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก http://www.yourhealthyguide.com/article/as-stomach.html

หมอแมว. (2550). โรคกระเพาะอาหาร. ค้นเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2554, จาก  http://www.siamhealth.net/public_html/Disease/GI/pu/peptic_ulcer.htm
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณ สุชาครีย์ พิบูลธรรมศักดิ์

โทรศัพท์ : 0830872879, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th