สาเหตุของการติดเหล้า


อาการคนติดสุรา

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 10975

เมื่อดื่มสุราติดต่อกันเป็นเวลานาน จะทำให้คุณมีอาการของคนติดสุรา โดยคุณสามารถสังเกตอาการและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับคุณได้ด้วยตนเองว่าคุณเป็นคนที่มีอาการของคนติดสุราหรือไม่ โดยถ้าคุณมีอาการ และพฤติกรรมอย่างน้อย 3 ข้อจาก 7 ข้อที่กล่าวมา จะสรุปได้ว่าคุณมี อาการของคนติดสุรา

ภาวะสมองติดสุรา

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 10746

เมื่อดื่มสุรา แอลกอฮอล์จะมีผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ สมองส่วนอยาก และสมองส่วนคิด  สมองส่วนอยากเป็นสมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์จิตใจ ความรู้สึก ความทรงจำ  ขณะที่สมองส่วนคิดทำหน้าที่เกี่ยวกับการใช้เหตุผล การคิด การตัดสินใจ  การดื่มสุราซ้ำ ๆ  ทำให้สมองเกิดภาวะเสพติดสุรา

อาการถอนพิษสุรา

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 10499

อาการถอนพิษสุรา หรือที่เรียกว่า อาการขาดสุรา หรืออาการลงแดง เป็นอาการสำหรับผู้ที่ติดสุรา หรือดื่มสุรามานาน หรือดื่มหลายวันจนเมาหัวราน้ำ เมื่อหยุดดื่มสุราหรือลดปริมาณการดื่มลงจะเกิดอาการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ

อาการของคนเมาสุรา

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 20660

โดยปกติร่างกายของผู้ใหญ่จะเผาผลาญแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้ 10 กรัมต่อชั่วโมง หรือ 1 ดื่มมาตรฐานต่อชั่วโมง (เทียบเท่ากับเบียร์ประมาณ 1 กระป๋อง หรือสุรา 40 ดีกรีปริมาณ 25 ซีซี  หรือไวน์ปริมาณ 1 แก้ว ต่อชั่วโมง)

ร่างกายเผาผลาญเหล้าอย่างไร

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 7819

แอลกอฮอล์เป็นสารที่มีโมเลกุลขนาดเล็ก ละลายได้ดีในน้ำ ถูกดูดซึมได้อย่างรวดเร็วจากทางเดินอาหาร โดยส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็ก  และบางส่วนถูกดูดซึมที่กระเพาะอาหาร

สุราคือสารเสพติด

20 ธ.ค. 55 / อ่าน 7361

สารเสพติด คือ สารหรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยการกิน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใดๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ คือต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้นเรื่อย ๆ มีอาการอยากยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างรุ่นแรง ต่อเนื่อง และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงสถานบำบัด

ศูนย์ปรึกษาเพื่อการเลิกสุราและการเสพติด (1413 สายด่วนเลิกเหล้า) (ภายใต้คณะแพทยศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่อยู่ อาคารจุฬาพัฒน์ 14 ชั้น12 ห้อง12027
254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ติดต่อประสานงาน
คุณสิตางศุ์ จิตรุ่งวิลัย

โทรศัพท์ : 092-297-4767, มือถือ : , โทรสาร : อีเมล์ : 1413alcoholhelpcenter@gmail.com, เว็บไซต์ www.1413.in.th