การช่วยเหลือผู้ดื่มสุรากรณีไม่ฉุกเฉิน

ให้เริ่มต้นพูดคุยด้วยความห่วงใย สอบถามถึงผลกระทบต่อสุขภาพ หน้าที่การงาน และความสมพันธ์กับคนรอบข้าง โดยจะต้องระมัดระวังว่าเขาอาจไม่ตระหนัก หรือปฏิเสธว่า &ldquoเขาไม่มีปัญหา&rdquo และไม่พยายามบังคับให้ผู้ดื่มยอมรับว่า &ldquoมีปัญหา&rdquo เพราะจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้ พร้อมกับให้กำลังใจในการเปลี่ยนแปลงนิสัยการดื่ม

   จากนั้นควรแสดงความคิดเห็นว่า เป็นห่วงสุขภาพของเขาเพราะเห็นว่าระยะนี้ดื่มมาก ระบุถึงพฤติกรรมการดื่มสุราของเขาให้ชัดเจนและไม่ตำหนิว่า &ldquoดื่มแบบเมาหัวราน้ำ&rdquo แล้วค่อยๆอธิบายเหตุผลอย่างตรงไปตรงมาด้วยน้ำเสียงราบเรียบในช่วงเวลาที่เหมาะสมและไม่ถูกขัดจังหวะ แสดงท่าทีเป็นมิตรและให้กำลังใจ พร้อมรับฟังด้วยใจที่เปิดกว้าง เข้าใจ ไม่ตัดสินถูกผิด และหลีกเลี่ยงการเทศนาสั่งสอน

นอกจากนี้ควรพูดกับเขาในขณะที่มีสติครบถ้วน อารมณ์ปกติ โดยเริ่มเล่าย้อนถึงเหตุการณ์หลายเรื่องในช่วงเวลาขณะเขาดื่มสุราที่เขาอาจจำไม่ได้ แต่เกิดขึ้นจริง เสริมด้วยท่าทีที่จริงใจพร้อมจะช่วยเหลือโดยไม่คาดหวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงความคิดหรือพฤติกรรมทันที เพราะการพูดคุยดังกล่าวเป็นการปูทางที่กล่าวถึงปัญหาจากการดื่มสุราของเขาเท่านั้น และปิดท้ายบทสนทนาว่า &ldquoยินดีให้ความช่วยเหลือ อะไรที่สามารถช่วยได้ จะทำอย่างเต็มที่&rdquo

 

สิ่งที่ควรรู้

  1. ความตั้งใจแก้ปัญหาด้วยตนเอง อาจไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง
  2. คำแนะนำอย่างเดียวไม่ช่วยแก้นิสัยการดื่ม
  3. ผู้ดื่มอาจต้องพยายามเปลี่ยนแปลงตนเองหรือหยุดดื่มมากกว่า 1 ครั้งก่อนจะสำเร็จ
  4. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดื่ม อาจต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตหลายอย่าง
  5. ผู้ที่ดื่มสุราเพียงคนเดียวเท่านั้นจะตัดสินใจเปลี่ยนแปลงตนเองในการลด ละ เลิกดื่ม แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเป็นเรื่องยาก ก็จะต้องพยายามต่อไป

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

เบญจพร ปัญญายง. (2553). คู่มือการปฐมพยาบาลผู้ที่มีปัญหาจากการดื่มสุรา. เชียงใหม่: พิมพ์เดือนดี.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th