วิธีการเลิกเหล้า

ทดสอบปัญหาการดื่ม

เลิกเหล้าด้วยตนเอง

เลิกเหล้ากับหมอ

รูปแบบการบำบัด

การป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ

ธรรมะสอนใจ

น้ำดื่มทางเลือกสถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th