การป้องกันการกลับไปดื่มซ้ำ


การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 1067

อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยและญาติควรเรียนรู้เพื่อป้องกันการกลับไปเสพติดสุราซ้ำ คือเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้กลับไปดื่มสุรา เพราะหากผู้ป่วยสามารถรู้เท่าทัน รู้จักหลีกเลี่ยง และจัดการกับปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้  ก็จะเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลิกสุราได้มากยิ่งขึ้น 

การพลั้งเผลอและการกลับไปติดซ้ำ

21 ธ.ค. 55 / อ่าน 1337

ปัญหาใหญ่ของการเลิกสุราให้สำเร็จ คือ โอกาสในการกลับไปเสพติดซ้ำ (Relapse) ในช่วง 6-12 เดือนแรกมีค่อนข้างสูง เพราะสมองยังไวกับสุราอยู่มาก การดื่มสุราเพียงเล็กๆน้อยๆก็อาจทำให้ติดลมและมีอาการอยากตามมาได้มาก


12>>
หน้า 2 จาก 2, แสดง 2, จำนวน 10 รายการ


สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th