สุรากับโรคนอนไม่หลับ

โดยเฉลี่ยผู้ใหญ่จะนอนประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อคืน มีข้อมูลมากมายที่แสดงว่าการนอนที่ไม่เพียงพอทำให้เกิดผลที่ร้ายแรงตามมา เช่น เพิ่มปัจจัยเสี่ยงของโรคซึมเศร้า ปัญหาระบบการหายใจ และโรคหัวใจ มากไปกว่านั้นการนอนกลางวันที่มากเกินไปเนื่องมาจากนอนไม่หลับช่วงกลางคืนส่งผลทำให้เกิด ความจำที่แย่ลง ปัญหาการงานและสังคม อุบัติเหตุทางรถยนต์

การดื่มสุราทำให้เกิดการนอนที่ผิดปกติ หากดื่มในช่วงก่อนเข้านอนนั้นจะลดเวลาในการเข้านอน เนื่องจากแอลกอฮอล์มีผลทำให้ง่วง หลายคนที่นอนไม่หลับจึงดื่มสุราเพื่อช่วยทำให้หลับได้ง่ายขึ้น แต่หลังจากนั้นจะมีปัญหาหลับๆ ตื่นๆ ตื่นจากฝัน และยากที่จะเข้านอนอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลทำให้มีอาการอ่อนเพลียและง่วงช่วงกลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนสูงอายุที่ตื่นกลางดึกเสี่ยงต่อการหกล้มและบาดเจ็บได้

การดื่มสุราเป็นประจำเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากนอนกรนอยู่เดิม ซึ่งการดื่มสุราในปริมาณปานกลางถึงสูงในเวลาเย็น พบว่าจะทำให้ทางเดินหายใจแคบลง เป็นสาเหตุการเกิดการหยุดหายใจได้แม้ในคนที่ไม่เคยแสดงอาการอย่างอื่นของภาวะหยุดหายใจขณะหลับ ซึ่งส่งผลมีปัญหาการนอน ทำให้ตื่นบ่อย และทำให้ง่วงในเวลากลางวันเช่นกัน

 

หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย โทรมาคุยกับเราได้ที่ สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ 

 

อ้างอิง 

พิชัย แสงชาญชัย. (ม.ป.ป.). สายด่วน 1413 ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุรา (Alcohol Help Line) [เอกสารอัดสำเนา]. ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
ขออนุญาติรบกวนเวลาของท่าน
ทำแบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า
สถานบำบัด

ศุนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Alcohol Helpline Center)

สำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์จิตเวชศาสตร์การเสพติด กองจิตเวชและประสาทวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เลขที่ 315 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400
ต้องการวิทยากรติดต่อ อ.ธวัชชัย กุศล 0879959501

โทรศัพท์ : 02-354-8360, มือถือ : , โทรสาร : 02-354-5190 อีเมล์ : info@1413.in.th, เว็บไซต์ www.1413.in.th